> Equip Voronet

Gerència

CEO / Business Development Manager

Eduard Papell eduard.papell@voronet.es

Gerent / Director Operacions,

Comercial i Màrqueting

John Teuthof

john.teuthof@voronet.es

Assistenta Executiva del CEO

Liliana Tela

liliana.tela@voronet.es

Departament de Customer Service

Customer Service

Elisabeth Martín

customer.service@voronet.es

Customer Service

Marta Santana

customer.service@voronet.es

Customer Service

Ana García

customer.service@voronet.es

Departament de finances i comptabilitat

David Hidalgo.jpg

Director Financer

David Hidalgo david.hidalgo@voronet.es

Susana Folch.jpg

Comptabilitat

Susana Folch susana.folch@voronet.es

Departament Comercial

Daniel Bosch.jpg

Comercial

Daniel Bosch

daniel.bosch@voronet.es

Manuel Santalices.jpg

Comercial

Manuel Santalices

manuel.santalices@voronet.es

Rafael_García.jpg

Comercial

Rafael García

rafael.garcia@voronet.es

Departament de qualitat

Albert Capel.jpg

Director Qualitat

Albert Capel albert.capel@voronet.es

Óscar Castro.jpg

Departament Qualitat

Oscar Castro oscar.castro@voronet.es