top of page
cables-rojos

Indústria 4.0

Cada dia
més eficaços,
més àgils,
més ecològics...

Projecte de digitalització de la gestió i organització de la producció
Planificació, llançament d'ordres, informació als punts de necessitat, feedback i coneixement d'estat de les coses en temps real, control d'eficàcia i eficiència en temps real al punt de generació del valor afegit, fàbrica sense paper, introducció de sistemes MES (Sistema d'execució i control de la fabricació) i MOM (Sistema de gestió d'integral de la fabricació), amb l'objectiu de ser cada cop més eficients en la fabricació, en la gestió i en la utilització dels recursos directes i indirectes.
Subvenció per a la millora d'actuacions relacionades amb la Diagnosi Indústria 4.0 realitzat per l'Assessora Acreditada per Acció Francesca Torrell (Indael SL)
Amb el suport de:
loogo-accio-07.png
bottom of page