top of page
» Política de privadesa

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals (LOPDyGDD), Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD), així com la Llei 34/ 2002, de 11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), VORONET, S.L. (D'ara endavant l'Empresa), vol informar tots els usuaris que visitin la web de l'Empresa sobre el tractament de les dades personals que ens proporcionen.

 

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

Les dades personals que proporciones mitjançant qualsevol formulari del lloc web seran recollides i tractades de forma automatitzada per l'Empresa, amb domicili social: C/Santa Anna 101, Nau A, Pol. Industrial La Clota, 08290, Cerdanyola del Vallès, Barcelona , Espanya, amb C.I.F. B- B-58233511.

Per a la gestió i l'exercici dels drets en protecció de dades ens pots contactar per correu postal al domicili social indicat o enviant un correu electrònic a: voronet@voronet.com

 

QUINES DADES PERSONALS RECOPILEM?

A VORONET podem recopilar informació personal a través dels formularis de contacte:

  • Nom

  • Correu electrònic

  • Adreça postal

  • Informació sobre la vostra navegació

Les dades personals es recopilaran a través de la web quan introdueixis informació en algun dels camps destinats a aquest efecte. Aquests camps estan degudament senyalitzats i no recopilaran cap dada fins que no n'acceptis expressament el tractament de conformitat amb aquesta política de privadesa.

Totes les dades sol·licitades a través del web són obligatòries, ja que són necessàries per proporcionar-te la informació sol·licitada. En cas que no siguin facilitades totes les dades, l'Empresa no garanteix que la informació i els serveis facilitats siguin completament ajustats a les teves necessitats.

 

QUINA ÉS LA FINALITAT D'ÚS I BASE DE LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

Les dades personals que ens proporcionis seran tractades amb la finalitat següent:

  • Gestionar els contactes a la web

  • Gestionar les sol·licituds d'informació

QUÈ ENS LEGITIMA PER A L'ÚS DE LES TEVES DADES?

Les bases jurídiques per al tractament de les teves dades són:

Compliment d'una obligació legal 

En relació amb les finalitats següents, la base jurídica del tractament de les teves dades personals serà el compliment d'una obligació legal:

  • Resposta a l'exercici dels vostres drets de protecció de dades, així com atendre consultes, sol·licituds i possibles reclamacions.

 

En relació amb les finalitats següents, la base jurídica del tractament de les teves dades personals serà el teu consentiment, en cas d'haver estat prestat: 

  • Gestió de contactes web.

Interès legítim 

Per motius de seguretat, prevenció del frau, per millorar el nostre servei o per gestionar sol·licituds o consultes.

 

PER QUANT TEMPS CONSERVAREM LES TEVES DADES?

Les dades personals recollides es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir. Les dades personals es conservaran mentre l'usuari no sol·liciti la supressió.

COM POTS EXERCITAR ELS TEUS DRETS?

L'Empresa garanteix a l'usuari l'exercici dels drets que Confereix la normativa en Protecció de Dades:

Dret d'accés: Teniu dret a obtenir informació sobre si a l'empresa estem tractant les vostres dades personals, així com accedir a aquestes dades.

Dret de rectificació: Tens dret a sol·licitar la rectificació de les teves dades quan siguin inexactes o incompletes.

Dret de supressió/dret a l'oblit: Tens dret a sol·licitar la supressió de les teves dades quan ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

Dret de limitació: Tens dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades.

Dret de portabilitat: Tens dret a rebre les dades personals en un format estructurat ia transmetre-les a un altre responsable quan el tractament es base en el consentiment o en contracte.

Dret d'oposició: Teniu dret a oposar-vos que les vostres dades personals siguin objecte d'un tractament basat en l'interès públic o legítim, inclosa l'elaboració de perfils. Tens dret a oposar-te al tractament de dades amb fins de màrqueting directe.

 

Decisions individuals automatitzades: Teniu dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o us afecti. Aquest dret no es pot exercir quan la decisió sigui necessària parteixi la subscripció o execució d'un contracte entre les parts segons el dret aplicable.

De conformitat amb la normativa vigent podràs exercir els teus drets remetent una sol·licitud expressa, a través dels mitjans següents:

  • Correu electrònic: voronet@voronet.com

  • Correu Postal: C/ Santa Anna 101, Nau A, Pol. Ind. La Clota, 08290, Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Espanya.

Respondrem a les teves peticions el més aviat possible i, en tot cas, en el termini d'un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. Aquest termini es pot prorrogar dos mesos més en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. En aquest cas, l'empresa informarà l'interessat de la pròrroga dins el primer mes des de la sol·licitud.

Pots presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) o una altra Autoritat de Control Competent. Pots obtenir més informació sobre els drets que t'assisteixen dirigint-te a aquests organismes.

PODEN SER CEDIDES LES MEVES DADES?

L'Empresa, informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que fos a realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat , i inequívoc per part dels titulars.

ESTAN PREVISTES LES TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES?

L'empresa no té prevista la realització de transferències internacionals de dades personals.

 

ESTAN ASSEGURANCES LES MEVES DADES?

De la mateixa manera, l'Empresa ha adoptat totes les mesures tècniques i d'organització necessàries per garantir la seguretat i la integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar-ne la pèrdua, l'alteració i/o l'accés per part de tercers no autoritzats. .

 

CANVIS

L'empresa es reserva el dret de revisar aquesta política de privadesa en el moment que ho consideri oportú. Per això, us recomanem que comproveu regularment aquesta declaració de privadesa per llegir la versió més recent de la política de privadesa.

bottom of page