top of page
» Nota legal

VORONET S.L., (D'ara endavant l'Empresa) és una societat amb domicili al C/ Santa Anna 101, Nau A, Pol. Industrial La Clota, 08290, Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Espanya, amb C.I.F. B- B-58233511, inscrita al Registre Mercantil Tom 24.083 Foli 153  Full 63935. Pots contactar-nos per correu postal al domicili social indicat oa través del correu electrònic voronet@voronet.com

 

OBJECTE:

Aquesta pàgina web ha estat dissenyada per donar a conèixer i permetre l'accés del públic a la informació relacionada amb els continguts comercials, activitats i p.roductes oferts per l'Empresa. Així mateix, es possibilita l'accés a una altra informació, productes i serveis d'entitats alienes a l'empresa, així com als que es faci accessible a través dels "links" (links) i connexions existents. 

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Els drets de propietat intel·lectual d'aquesta pàgina web, el codi font, el disseny, les estructures de navegació, les bases de dades i els diferents elements que hi conté són titularitat de l'empresa, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació d'aquests. en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, de conformitat amb la legislació espanyola i de la Unió Europea aplicable.

L'empresa és titular dels drets de propietat industrial relatius als seus productes i serveis, i en concret dels relatius a la marca registrada. Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, l'Empresa reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, i no implica la seva sola menció o aparició a la web l'existència de drets o responsabilitat de l'Empresa sobre els ni suport, patrocini o recomanació per part de l'empresa, llevat que s'indiqui expressament.

 

CONTINGUT:

Tots els continguts disposats en aquest lloc web han estat elaborats amb informació tant de fonts internes de l'Empresa, com de fonts externes a la pròpia empresa, per això l'Empresa no es fa responsable de la possible manca d'actualització o inexactitud de la informació pertanyent a aquestes fonts externes, responent únicament dels continguts que provinguin directament de les seves fonts internes i degudament identificats amb el seu Copyright. Per això, abans de prendre qualsevol decisió o emprendre qualsevol acció, l'empresa recomana a l'usuari que verifiqui la informació rebuda amb una altra font.

A través d'aquest lloc web es proporciona informació sobre serveis destinats al públic coneixement que en tot cas estaran subjectes als termes i condicions que es detallen expressament a cada moment i que són accessibles des d'aquest lloc web, els quals estaran subjectes a les diferents disposicions legals daplicació.

 

ACCÉS I ÚS:

Tant l'accés a aquesta pàgina web, com l'ús que es pugui fer de la informació i els continguts inclosos en aquesta, serà de l'exclusiva responsabilitat de qui ho faci.

Les condicions d'accés a aquest web estaran supeditades a la legalitat vigent i als principis de la bona fe i ús lícit per part de l'usuari de la mateixa, i quedarà prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d'actuació en perjudici de l'empresa o de tercers.

Es considerarà terminantment prohibit l'ús de la present pàgina web amb finalitats il·legals o no autoritzades.

 

RESPONSABILITAT:

L'Empresa no es fa responsable sota cap concepte per cap tipus de dany que poguessin ocasionar els Usuaris a la present pàgina Web, oa qualsevol altra, per l'ús il·legal o indegut de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d'ella.

 

SERVEI:

L'Empresa es reserva el dret a suspendre l'accés al seu lloc web, sense avís previ, de forma discrecional i temporal, per motius tècnics o de qualsevol altra índole, podent també modificar unilateralment tant les condicions d'accés, com la totalitat o part de els continguts de la web.

 

PROTECCIÓ DE DADES:

VORONET garanteix el compliment de la normativa en protecció de dades: Llei Orgànica de Protecció de Dades (3/2018) i el Reglament General de Protecció de Dades (UE 2016/679) i

Posa a la disposició dels usuaris la nostra política de privadesa

Així mateix, en compliment de larticle 21 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, lEmpresa no enviarà comunicacions publicitàries per correu electrònic que no hagin estat autoritzades pels usuaris. Quan l'Empresa compti amb el consentiment expraixò del destinatari per rebre comunicacions comercials per correu electrònic, a l'inici del missatge apareixerà la paraula “publicitat”.

 

ENLLAÇOS A PÀGINES DE TERCERS:

Els enllaços en aquesta àrea us permetran deixar el lloc de l'Empresa. Els llocs enllaçats no estan controlats per l'Empresa, i aquesta no es fa responsable dels continguts de cap enllaç, ni de cap enllaç que es trobe a qualsevol lloc enllaçat, ni de cap canvi o actualització d'aquests llocs. L'empresa no es fa responsable d'actes de “webcasting” o qualsevol altra forma de transmissió efectuada des de qualsevol lloc enllaçat. L'empresa només us proporciona aquests enllaços per a la vostra comoditat i aprofitament, i la inclusió de qualsevol enllaç no implica l'aprovació del lloc per l'empresa.

L'empresa informa que la funció dels “links” o enllaços que apareixen a les seves pàgines és exclusivament informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest web. Aquests “links” no suposen un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita dels llocs de destinació, i per això, l'Empresa no serà responsable del resultat obtingut a través dels enllaços esmentats.

 

GENERALS:

Per a qualsevol qüestió litigiosa o que incumbeixi a la Pàgina Web de l'Empresa, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús d'aquesta pàgina web, els jutjats i els tribunals del domicili de l'usuari , i els de Barcelona en cas que aquest resideixi fora del territori de l'estat espanyol. L'accés a la pàgina web de l'empresa implica l'acceptació de totes les condicions expressades anteriorment.

bottom of page