top of page
glv_logo.jpg

GLV08 és una empresa participada per Voronet, que integra professionals de les ARTS GRÀFIQUES al sector de l'adhesiu i de l'embalatge flexible.

» IMPRESSIÓ DE COMPLEXOS PER A ENVASADORES
Partint de la base dels diferents complexos per a l'envasat, (EPAS, Pet/Alu/Pe, Pet/Pe, etc.) podem imprimir fins a vuit colors, envernissar mat o brillant, laminar amb bopp o pet. Aquest procés acabat en bobines de diferents amplades, queda llest per incorporar en màquines horitzontals, verticals o flow pack, per a l'envasament de productes sòlids, líquids o impregnats en tovalloletes.

» FABRICACIÓ D'ETIQUETES
Partint dels diferents materials autoadhesius, tant paper com sintètics, així com de cartolines en bobina de diferents gramatges, amb els mateixos equips d'impressió i incorporant els corresponents processos d'encunyat, desmallat, etc., es fabriquen etiquetes per als diferents sectors del mercat .

» ETIQUETES DOBLES PER SOBRELAMINACIÓ
Aquest sistema ens permet en un sol procés de màquina la impressió de frontals i adhesius de paper o sintètics que produeixen una etiqueta doble, amb banda de fixació o sense, que permet multiplicar la capacitat de textos i imatges, obtenir cupons de descompte immediat, o col·leccionables adhesius, als mercats de cosmètica, alimentació, indústria, farmàcia, etc…

» ETIQUETA AMB NUMERACIÓ O PINCODE ALEATORI
Aquest procés permet mitjançant equips d'ink-jet i controladors, que partint d'un fitxer txt puguem numerar seqüencialment o fer combinacions aleatòries de xifres i lletres sobre qualsevol adhesiu, en qualsevol de les cares vistes o ocultes, per a promocions, descomptes immediats, concursos o sorteigs mitjançant missatges SMS, oa través de pagines web.

» Processos

L'empresa compta actualment amb maquinària rotativa flexo UVI i aigua, i rotativa tipus UVI, amb 27 cossos d'impressió distribuïts en:

  • 8 COSSOS FLEXO UVI amb ample d'impressió 520 mm.

  • 13 COSSOS FLEXO UVI amb ample d'impressió 330 mm.

  • 4 Cossos tipus UVI en ample d'impressió de 200 mm.

  • 2 Cossos de FLEXO AIGUA en ample d'impressió de 250 mm.

  • Compte a més amb la maquinària auxiliar necessària per a la revisió, control i acabat de les produccions que poden ser tant en bobina, plegades en ziga-zaga o en fulles.

Fonamentalment treballem en dues línies:

  1. Impressió d'embalatge flexible per a empreses amb línies pròpies i envasadors a tercers.

  2. Impressió de material adhesiu i no adhesiu, per a etiquetes en general, per a sectors com alimentació, begudes, automoció, comerç i serveis…

fabricacion etiquetas
bottom of page